www.projednani.cz
mobil: (420) 736 500 918
email: info@projednani.cz

    Tržní odhady cen nemovitostí

Zpracujeme tržní odhady cen nemovitostí tam, kde potřebujete zjistit jejich reálnou, tedy tržní hodnotu. Tyto posudky můžete využít zejména pro :

  • stanovení reálné kupní nebo prodejní ceny při prodeji nemovitostí

  • vypořádání ideálních spoluvlastnických podílů k nemovitostem

  • vzájemné rozdělení majetku mezi rodinné příslušníky

  • získání hypotéčních úvěrů

  • vypořádání společného jmění manželů před rozvodem dohodou

  • odhad nemovitostí pro Komerční banku na základě mandátní smlouvy