www.projednani.cz
mobil: (420) 736 500 918
email: info@projednani.cz

    Majetkové daně

Zpracujeme daňová přiznání, souvisejících s nemovitostmi pro daně :

  • z nemovitostí (podávané vždy do 31. 1. příslušného kalendářního roku)

  • z nabytí nemovitých věcí (podávané do 3 měsíců ode dne převodu vlastnických práv)

  • daň darovací

  • daň dědickou