www.projednani.cz
mobil: (420) 736 500 918
email: info@projednani.cz

    Smlouvy související s nemovitostmi

Zpracujeme pro Vás smlouvy, související s nemovitostmi, zejména smlouvy :

  • Smlouvy darovací

  • Smlouvy kupní

  • Smlouvy směnné

  • Smlouvy o smlouvách budoucích (dle charakteru vlastní smlouvy)

  • Smlouvy o zřízení věcného břemene