Nabízené služby

Stavební povolení, kolaudace

Máte projekt nebo jen záměr? Na základě konkrétní situace zajistím:

- Povolení stavby
- Souhlas s ohlášenou stavbou
- Změnu účelu užívání stavby
- A všechny další varianty povolení staveb dle Stavebního zákona (a to včetně všech souvisejících a potřebných vyjádření a stanovisek)

Chcete urychlit vydání stavebního povolení?

- Zajistím zpracování veřejnoprávní smlouvy

Dokončujete stavbu a chystáte se na kolaudaci. Mohu pomoct s

- Kompletací všech dokladů potřebných ke kolaudaci
- V případě změn během výstavby jejich povolení
- Zajištění závěrečných kontrolních prohlídek vč. osobní přítomnosti, na stavbě

Tržní odhady cen nemovitostí

Potřebuje znát hodnotu Vašich nemovitostí? Potřebujete odhad pro vypořádání nemovitostí při dědictví nebo rozvodu? Vyřizujete hypotéku?

 
Na základě koncese vypracuji tržní odhad:

- Bytu
- Nebytového prostoru
- Pozemku
- Rodinného domu
Všechny nemovitosti ocením jako dokončené, projektované, rozestavěné nebo v rekonstrukci.
Používám licencovaný program ACONS.

Zápisy do katastru nemovitostí

Máte na pozemku stavbu, které není evidovaná v katastru nemovitostí? Potřebujete zapsat zkolaudovanou stavbu? Chcete změnit druh pozemku nebo stavby?

 
S tímto vším mohu pomoci.

Otázky týkající se územních plánů

Nevyznáte se v územních plánech?

- Zajistím závazné stanovisko z hlediska územního plánování ke konkrétnímu projektu
- Prověřím soulad Vašeho záměru s územním plánem
- Pomůžu s formulací námitky při projednávání nového územního plánu
- Zformuluji žádost o změnu územního plánu

Realitní činnost

Nekonkuruji velkým realitním firmám s nabíráním a prodávání desítek  nemovitostí měsíčně. Ale pokud máte zájem o individuální a precizní přístup při prodeji Vaší nemovitosti, jsem Vám k dispozici. Zajistím veškeré služby od zajištění kupce, po advokátní úschovu, zápis do katastru nemovitostí, přepis odběrných míst a protokolární předání nemovitosti novému majiteli.

Daň z nemovitostí

Pokud jste se stali vlastníkem nemovitosti je Vaší povinností v následujícím kalendářním roce do 31. května provést úhradu daně z nemovitosti. Tomu předchází podání daňového přiznání (standardně do 31.1. následujícího kalendářního roku po roce, ve kterém jste nemovitost nabyli. V roce 2021 je změna s termínem podání až do 1.4.2021). Daňové přiznání pro Vás můžu zpracovat tak, že je jen podepíšete a podáte.