O mně

Jsem absolventkou stavební fakulty VUT Brno, obor pozemní stavby, technologie řízení staveb a ekonomie. Na základě studia na Ústavu soudního inženýrství (ekonomika a stavebnictví) jsem se stala koncesovaným odhadcem tržních cen nemovitostí.
Během své praxe jsem působila v oblasti státní správy (stavební úřad, Útvar hlavního architekta Magistrátu města Brna - dnes OÚPR), dále v komerční sféře ve stavebních a telekomunikačních firmách.
Od roku 2010 pracuji samostatně.
Průběžně se věnuji dalšímu vzdělávání tak, abych si udržela přehled v neustále se měnící legislativě, které se týká stavebního práva.
Dostala jsem se mezi 10 nejlépe oceněných živnostníků roku 2017 za Jihomoravský kraj

Spolupracuji s architekty, projektanty, stavebními firmami, advokáty, daňovými poradci , realitními kancelářemi a dalšími!