Projednání staveb s.r.o.

Projednání staveb s.r.o.

Ing. Andrea Obručová Čuperová

O mně

Screenshot_2021-01-23-web-prvni-varka-info-web-liska-cz-Web-Liska-cz-Mail

Ing. Andrea Obručová Čuperová

Jsem absolventkou stavební fakulty VUT Brno, obor pozemní stavby, technologie řízení staveb a ekonomie. Na základě studia na Ústavu soudního inženýrství (ekonomika a stavebnictví) jsem se stala koncesovaným odhadcem tržních cen nemovitostí.

Během své praxe jsem působila v oblasti státní správy (stavební úřad, Útvar hlavního architekta Magistrátu města Brna – dnes OÚPR), dále v komerční sféře ve stavebních a telekomunikačních firmách.
Od roku 2010 pracuji samostatně.

Průběžně se věnuji dalšímu vzdělávání tak, abych si udržela přehled v neustále se měnící legislativě, které se týká stavebního práva.

V současné době mám za sebou stovky vyřízených stavebních povolení a stovky vyhotovených tržních odhadů.

Spolupracuji s architekty, projektanty, stavebními firmami, advokáty, daňovými poradci , realitními kancelářemi a dalšími!