Projednání staveb s.r.o.

Projednání staveb s.r.o.

Ing. Andrea Obručová Čuperová

Služby

Máte projekt nebo jen záměr? Na základě konkrétní situace zajistím:

– prověření záměru z hlediska souladu s územním plánem, prověření na stavebním úřadě
– zajištění stavebního povolení
– zajištění povolení změn dokončené stavby
– zajištění povolení změny účelu užívání
– zajištění všech potřebných stanovisek a vyjádření
– ošetření majetkoprávních vztahů, souvisejících s vydání stavebního povolení
– uzavření odběratelských smluv na dodávku elektřiny, plynu, vody

a to vše s ohledem na účinnost nového Stavebního zákona od 1.7.2024.

Dokončujete stavbu a chystáte se na kolaudaci? Mohu pomoct s

– Kompletací všech dokladů potřebných ke kolaudaci
– V případě změn během výstavby jejich povolení
– Zajištění závěrečných kontrolních prohlídek vč. osobní přítomnosti, na stavbě

Potřebuje znát hodnotu Vašich nemovitostí? Potřebujete odhad pro vypořádání nemovitostí při dědictví nebo rozvodu? Vyřizujete hypotéku?

Na základě koncese vypracuji tržní odhad:

– Bytu
– Nebytového prostoru
– Pozemku
– Rodinného domu
Všechny nemovitosti ocením jako dokončené, projektované, rozestavěné nebo v rekonstrukci.
Používám licencovaný program ACONS.

Máte na pozemku stavbu, které není evidovaná v katastru nemovitostí? Potřebujete zapsat zkolaudovanou stavbu? Chcete změnit druh pozemku nebo stavby?

S tímto vším mohu pomoci.

Nevyznáte se v územních plánech?

– Zajistím závazné stanovisko z hlediska územního plánování ke konkrétnímu projektu
– Prověřím soulad Vašeho záměru s územním plánem
– Pomůžu s formulací námitky při projednávání nového územního plánu
– Zformuluji žádost o změnu územního plánu

Nekonkuruji velkým realitním firmám s nabíráním a prodávání desítek  nemovitostí měsíčně. Ale pokud máte zájem o individuální a precizní přístup při prodeji Vaší nemovitosti, jsem Vám k dispozici. Zajistím veškeré služby od zajištění kupce, po advokátní úschovu, zápis do katastru nemovitostí, přepis odběrných míst a protokolární předání nemovitosti novému majiteli.
Pokud jste se stali vlastníkem nemovitosti je Vaší povinností v následujícím kalendářním roce do 31. května provést úhradu daně z nemovitosti. Tomu předchází podání daňového přiznání (standardně do 31.1. následujícího kalendářního roku po roce, ve kterém jste nemovitost nabyli). Daňové přiznání pro Vás můžu zpracovat tak, že je jen podepíšete a podáte.